O podujatí

Historický význam trate mládeže

Obrátok trati mládeže

Trať mládeže z Banskej Štiavnice do Hronskej Dúbravy bola najvýznamnejšou medzinárodnou stavbou mládeže. Výstavby sa zúčastnilo 47 162 mladých ľudí z 10 európskych štátov, ale aj z Alžírska, Indie, Kanady a USA. Budovalo sa od 8. 3. 1948 do 22. 10. 1949. Aj napriek tomu, že hlavnými pracovnými nástrojmi boli čakany, lopaty a fúriky a terén bol mimoriadne náročný, stavba bola vybudovaná len za niečo vyše pol druha roka, podstatne skôr, ako to bolo vtedy úplne samozrejmé pri takejto dĺžke trate a náročnosti terénu. Brigádnici vykopali a premiestnili až 628 800 m3 zeminy, vyrúbali 35 000 stromov, zamurovali 43 990 m3 betónu a muriva, 35 000 m trativodov, nasypali 35 000 m3 zvrškového štrku, urobili násypy až do výšky 18 m, prerazili viacero skalnatých zárezov, vybudovali 32 väčších železničných objektov, medzi nimi 3 viadukty a most a pomohli pri razení 1 194 m dlhého tunela, položili vyše 2 600 koľajníc a výhybiek a takmer 38 000 podvalov.

Na trati sa prvýkrát v ČSR uskutočnilo kladenie železničného zvršku strojovým spôsobom. Brigádnici žili aj mimoriadne aktívnym kultúrnym, spoločenským a športovým životom. V roku 1948 sa tu zrodila Lúčnica – svetoznámy umelecký súbor, ktorý dodnes úspešne zviditeľňuje Slovensko na všetkých svetadieloch.

Takýto je teda historický význam Trate mládeže. Dodnes rezonuje nielen v spomienkach ešte žijúcich budovateľov tejto stavby zo Slovenska, ale aj rôznych končín sveta. Keďže mladí brigádnici žili aj plnokrvným športovým životom, zrodila sa aj myšlienka organizovať pre dospelých cestný beh Trate mládeže a pre deti a mládeže Malý beh Trate mládeže, aby Trať mládeže žila naďalej v povedomí slovenskej i zahraničnej verejnosti. Po niekoľkoročnom prerušení obidvoch behov sa v roku 2013 podarilo oživiť Malý beh Trate mládeže (29. ročník) a v roku 2014 aj Cestný beh Trate mládeže (28. ročník).

Trasa cestného behu

Kontakty

Mesto Banská Štiavnica

Erb Banská Štiavnica Erb Banská Štiavnica
  • Radničné námestie 1
  • 969 24, Banská Štiavnica
  • Mgr. Henrieta Godová
  • Mgr. Bohuslav Melicherčík

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google. Viac informácií.